• שלושים שנה לפרשיה ההיסטורית של בחירת רבני קראון הייטס

    מי החרים את הבחירות לרבני שכונת קראון הייטס? איזה רב נבחר ברוב גדול ולמרות זאת לא הצטרף לבד"צ? מה ענה הרבי לאלו שלעגו על תוצאות הבחירות? ועל מי התבטא הרבי ש"רחמנות עליו"? • פרשיה היסטורית בליווי מסמכים על מערכת הבחירות לרבנים עליה אמר הרבי כי הדברים נוגעים לכלל עם ישראל בכל הדורות! • באדיבות מגזין 'בית משיח' • לקריאה