• ספר תורה: מתנת הנישואין לרבי ולרבנית

    בי"ד כסלו תשל"ט מלאו חמישים שנה, יובל, לחתונתם של כ"ק אדמו"ר שליט"א ולרבנית שתליט"א. לכבוד המאורע, נשי חב"ד בארץ ישראל, החליטו שצריך לכתוב ספר תורה לכבוד ולזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית שתליט"א. בפועל, עניין זה נדחה כמה פעמים, עד שהגיע התאריך י' שבט תש"מ, במלאת שלשים שנות נשיאות של כ"ק אדמו"ר שליט"א • טור מרתק לרגל יום הבהיר י"ד כסלו • לקריאה