• “לסחוב את הגאולה”: תמונה נדירה ומיוחדת

    היום נתמלאו ל”א שנה לביקורו המלכותי של הראשל”צ הרב מרדכי אליהו זצ”ל אצל הרבי מלך המשיח, בליל ו’ מרחשון תשנ”ב. הביקור היה מלווה בביטויים נדירים, עימו דיבר הרבי שעה ארוכה והדיבורים כולם נסובו סביב הגאולה הקרובה • מרכז החדשות החבד”י – חב”ד אינפו שמח להגיש לקהל הגולשים תמונה נדירה ומרהיבה שהתפרסמה לאחרונה מביקור ייחודי זה • לתמונה באיכות מלאה