• זכרון להולכים

    עקב הידיעה המרה בדבר פטירתו של המשפיע הרב פנחס קארף ע"ה, משפיע בישיבת תות"ל המרכזית בבית חיינו – 770, אנו מפרסמים תמונה מלפני עשרות שנים שפורסמה בשנה שעברה כשהוא יחד עם הרב ישראל פרידמן ע"ה, ראש ישיבת 'אהלי תורה', שנפטר אף הוא מנגיף הקורונה.