• זיכרון להולכים

    היום, ג' אייר, חל יום היארצייט של הרב חיים מרדכי אייזיק חודוקוב שזכה להיות מזכירם האישי של אדמו"ר הריי"צ והרבי. שימש כמנהל "מחנה ישראל" ומרכז לעניני חינוך, ויו"ר ועד אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית • לתולדות חייו