• ירושלים חוגגת את חג הגאולה י"ב תמוז תרפ"ח

    בהמשך לידיעה שפרסמנו כאן בלעדית, על מכתב הרב קוק משנת תרפ"ח, בו קורא לחגוג את י"ב תמוז, ידיד האתר, שיגר לנו את שער עיתון 'קול ישראל' שיצא על ידי אגודת ישראל, גיליון י"א תמוז תרפ"ח ובו אגרת אדמו"ר הריי"צ על גאולתו, ברכות הגאב"ד הרב יוסף חיים זוננפלד ועוד • לצילום העיתון