• הרבי בכוס של ברכה

    כמידי שבוע, אנו שמחים לפרסם תמנוה מיוחדת מכ"ק אד"ש מה"מ. בתמונה המתפרסמת השבוע, נראה הרב ליבל רסקין ע"ה, השליח במרוקו שיום היארצייט שלו חל השבוע, כשהוא עובר אצל הרבי במעמד כוס של ברכה.