• ערב פסח בשכונת המלך: מעמד שריפת חמץ מול בית חיינו

    כמידי שנה, העמידה משטרת ניו יורק מכולה גדולה עבור שריפת חמץ, על שדרת איסטערן פארקווי מול בית חיינו-770, לשם הגיעו בבוקרו של יום רביעי אלפים מתושבי השכונה עם החמץ (והלולב מחג הסוכות) לבער אותו קודם סוף הזמן, וכן לבער את החמץ שבלב כפי שמוסבר בספרי הקבלה • צילום: אבריימקה אייזנשטייןגלריית ענק