• רבני הבד"צ במכתב לקראת חודש החגים

    רבני השכונה חברי הבד"צ דקראון הייטס, פרסמו מכתב מפורט בנוגע לנסיעה לחודש החגים לחצרות קדשנו, וכן עבור תלמידי הישיבות בשכונה. במכתבם הם מבהירים שוב כי הכל תלוי בדעתם של רופאי השכונה, ואשר לכן רק מי שעומד בכללים שקבעו הרופאים יכול להגיע • לקריאת המכתב