• הופיע: עלון ממשיכים להלחם לחודש כסלו

    גם בחלוף הזמן, חיילי קעמפ ‘אורו של משיח’ – ‘ממשיכים להילחם’. זה המוטו שממשיך את הקעמפ על פני כל השנה כולה, עד להשלמת המשימה – הבאת הגאולה האמיתית והשלימה. במשרדי מערכת ‘ממשיכים להילחם’ לא עוצרים לרגע. ואף בחודש זה, השקיע המשרד בעלון חסידי ומרתק ובו שלל כתבות וראיונות לרגל ראש השנה לחסידות • להורדה