• מילה טובה: תדע שאתה טוב • טור לנשואים

    איך אבא או אמא, איש חינוך, רבה בחיידר, מורה, משגיח בישיבה, מגיד שיעור, רב, אדמו"ר – חייב להגיד כל יום לאנשים שסביבו שוב ושוב כמה הם טובים כמה הם מיוחדים. זה מה שהם צריכים לשמוע שהם טובים, כמה כוח יש באותם מילים להציל נפשות כפשוטו ממש • טור לנשואים מאת המטפל הרגשי הרב מרדכי רוט • לקריאה