• 32 שנה: ניסי ונפלאות מלחמת המפרץ • פתיחת המלחמה

    לרגל 32 שנה למלחמת המפרץ, שהחלה בשנת תשנ"א – תהא שנת נפלאות אראנו, מוגשת לפניכם כתבה ראשונה בסדרה על נסי ונפלאות המלחמה ונבואות הרבי מה"מ, בהסתמך על מסמכים מסווגים רבים שהותרו לפרסום • מאת הרב אבישי אפרגון ראש ישיבת דרכי תמימים ת"א • לקריאה