• רוצים להתפלל סוף סוף עם הרבי

    סוף סוף מגיע בעל הבית חסידי אל הרבי, אחרי שפינה זמן משטף החיים ושילם מחיר לא קל כדי להיות עם הרבי. הבעיה היא – ואינני מגלה את אמריקה – התפילה במניין של הרבי הנעשית בחיפזון • כשראינו את הרבי גם אם התפילה הייתה במהירות, היא הייתה עם הרבי בעיני בשר, וזה עצמו מוסיף משקל לטעם של התפילה • טור דעה למגזין שישי אינפו של הרב מנחם זיגלבוים, עורך מגזין 'בית משיח' • לטור המלא