• 4 כתות מול ים המחלוקת • אחדות בליובאוויטש

    בליבת המחלוקת עומדים נושאים מהותיים, ונושאים פרקטיים. גם הנושאים המהותיים וגם הנושאים הפרקטיים, הם עקרונות שחסיד אינו יכול לוותר עליהם. אין מדובר על רצונות אישיים או כבוד אישי. מדובר על רצונו של הרבי, כבודו של הרבי, אמונה בדברי הרבי. איך ניתן להתפשר בדברים הקדושים ביותר? • פרק 3 בסדרת מאמרים בנושא האחדות בליובאוויטש מאת מנחם מענדל וולף  לקריאה