• "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"

    הסיבה לכך שהגאולה דווקא בחודש ניסן, היא כמובן משום שבו הייתה גאולת מצרים, והגילוי האלוקי האין סופי שהיה בגאולת מצרים – שבה "נגלה עליהם מלך מלכי הקדוש ברוך הוא וגאלם". מבואר בחסידות שכללות ההנהגה האלוקית בחודש ניסן היא "הנהגה נסית" • מגזין 'פסחב"ד אינפו' מגיש טור פרשנות מאת הרב אבישי אפרגון • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array