• על סדר היום: כיצד להתקשר לרבי?

    העניין של משיח הרי אינו עוד עניין מסוים, זהו התוכן הפנימי של הכל. וכפי שהרבי אמר שהעניין של "קבלת פני משיח צדקנו" הוא "שער" שכל העניינים צריכים להיות חדורים בו • חסיד אמון על מה שהרבי אומר. כל מה שיאמר הרבי הוא מאמין בזה בלב שלם, בכל מקרה ובכל מצב • מאת הרב יוסף יצחק בוטמן, משפיע בישיבת תות"ל לוד • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array