• זכרונותי ממורי ורבי הרב מאיר צבי גרוזמן ע"ה

    למדתי בישיבת תו"ת בכפר חב"ד בכיתתו של הרב מאיר צבי גרוזמן ע"ה לפני 52 שנה, בשנת תשכ"ה. זה לא היה 'מגיד שיעור' במובן הרגיל. כאלו יש הרבה. אלא אדם שתלמידיו אוהבים אותו, מעריצים אותו, ומתייחסים אליו במורא ובכבוד פנימיים, ולא מפני שהוא הר"מ שמלמד אותך • הרב שלום דובער הלוי וולפא נפרד מהרב גרוזמן ע"ה • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם