• ויַּהַס ר׳ שניאור אֶת הָעָם • טור דעה

    ״לר׳ שניאור שלנו זה לא היה דבר חידוש. היה ברור לו שבין הנושאים המרתקים אליהם הוא מאזין מידי ערב במסדרונות איצקוביץ׳ הנושא של ג׳ תמוז ידובר בצורה כזו או אחרת. בהתעשתות קלה הוא מחליט להמשיך לדבוק בלימודו ולא להתייחס לדברי ההבאי בקבינט השיח המורחב״ • טורו השבועי של הרב מנחם מענדל ששון, באדיבות מגזין ׳בית משיח׳ • לקריאה