• שלוש ועוד הפעם שלוש • הרב יהודה גינזבורג

    מה סיפר לי החייל הפצוע ומה הקשר למתן תורה? • על ייחודיות המספר שלוש והמסר מחג השבועות • טור לחג מאת הרב יהודה גינזבורג – שליח הרבי מלך המשיח בחיפה • לטור המלא