• אדום, פרה עשירית לפניך!

    "הדרך לחימום מנועי הגאולה מול מערכות הצינון העמלקיות סלולה לפנינו, כאשר מחובתנו לתזכר לעצמנו שוב ושוב כי נושא ביאת המשיח הוא צורך טבעי וחיוני עבורנו ועבור העולם כולו, וללא התגשמותו אנו מרגישים חֹסֶר פנימי לבל ישקט" • טורו השבועי של הרב מנחם מענדל ששון, מגזין 'בית משיח' • לקריאה