• היציאה מהקונספציה • דעה

    ארץ הקודש, חורף תשפ"ד. היכן אנו עומדים, ולאן אנו מתקדמים מכאן • "צריך להיות ברור לנו שהפתרון היחידי של העם הזה, הוא חזרה לזהות היהודית ולדרך התורה. ולכן עלינו להתמקד במלחמה האמיתית, המלחמה של חיזוק התורה והיהדות" • טור בענייני השעה מאת הרב שלום דובער וולף, משפיע בישי"ג חח"ל צפת • לטור המלא