• על שביל ונוער הגבעות, על הסתה, חינוך ואכיפה • דעה

    את חשבון הנפש שלנו נעשה בעצמנו, אבל מי שמנסה לתפוס טרמפ על כך ולגזור קופון באמצעות הסתה, עושה מעשה שלא ייעשה • לצד חשבון הנפש בנושא החינוך לקבלת עול, כעת הזמן להקמת וועד המסדר מחדש, שיקבל את גיבוי האחראים, ותפקידו יהיה לוודא שאכן הדברים מיושמים הלכה למעשה • שרגא קרומבי בטור דעה על הפרק • לקריאה