• "מלחמת השם"? שינוי מדהים בתפיסת הלחימה • הרב וולפא

    נמצאים עתה במצב של מלחמות ה' שעושה מלך המשיח בעצמו. אפשר לראות במוחש כיצד הנהגת המלחמה כעת נעשית יותר ויותר על פי ההוראות שהרבי נתן במשך השנים, ועד כמה ההשפעה שלו הולכת ומחלחלת לאופן בו מתנהל הצבא בעצם ימים אלה • טור בענייני השעה, מתוך מגזין 'בית משיח', מאת הרב שלום דובער הלוי וולפא לקריאה