• כך תוכלו לטעום כבר עכשיו ממאכלי הגאולה

    הרב נועם ישראל הרפז, ממשפיעי אנ"ש בירושלים בהתוועדות מיוחדת על לימוד תורת האדמו"ר האצעי כטעימה מהגאולה • מגזין שישי אינפו שמח להגיש את הטור לרגל 250 שנה להולדת כ"ק אדמו"ר האמצעי • לטור המלא