• מ'זאגט לחיים? • גזירת ה'משקה' בשמחת תורה

    שמחת תורה זהו יום שלמעלה מההגבלות, השמחה החסידית נוסקת לגבהים חדשים, וכחלק בלתי–נפרד מהתגברות השמחה החב"דית, מונחים בקבוקי ה'משקה' על השולחנות וכל הרוצה יבוא ויטול ויאמר 'לחיים'! • האם בשמחת תורה הותרו הגבלות ה'משקה? למה בכלל צריך 'משקה' כדי לשמוח? כיצד מרגישים האישה והילדים כשהם רואים את אבא שתוי? • אימרו 'לחיים', חסידים! • לקריאה