• פסוקי תהילים עם ביאורי רבותינו נשיאנו לראש חודש מנחם אב

    כ"ק אדמו"ר הריי"צ כותב ש"מנהג עתיק ללמוד בכל ר"ח פסוק אחד עם פרש"י ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מהקאַפּיטל בתהלים שהוא מסומן במספר שנות חייו". לטובת הגולשים מצורף כאן תדפיס מהמזמור תהלים של הרבי, ראש חודש מנחם אב פסוק ד' – עם ביאורי רבותינו נשיאינו, מתוך קובץ י"א ניסן – שנת הקכ"ב • לקריאה והורדה