• לשאוב אוצרות בדליים וחביות בגשמיות וברוחניות

    "הזהיר כ"ק מו"ח אדמו"ר [מוהריי"צ] בשם אביו כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע: די פערציג-אכט שעה פון שמיני עצרת און שמחת תורה דארף מען זעהר מייקר זיין, יעדע רגע קען מען שעפן אוצרות מיט עמערס און קאדקעס (חביות) בגשמיות וברוחניות, און דאס איז ע"י הריקודים". [=יש לייקר את ארבעים ושמונה השעות של שמיני עצרת ושמחת תורה. בכל רגע יכולים לשאוב אוצרות בדליים וחביות בגשמיות וברוחניות, וזאת ע"י הריקודים.] (ספר המנהגים)