• לזכר המשפיע: אנ"ש מתאחדים בלימוד "ואתה תצוה"

    לרגל יום היארצייט של המשפיע הרב משה מרדכי ב"ר אברהם אורנשטיין ע"ה, משפיע ראשי בישיבת חח"ל בצפת, שיחול בשבת הקרובה, י"א אדר, אנ"ש בארץ ובעולם מתאחדים לזכרו בלימוד מיוחד של המאמר הידוע "ואתה תצוה", בשבת הקרובה, לעילוי נשמתו. תלמידיו ומוקירי זכרו ואנ"ש בכל העולם מתבקשים ומוזמנים להצטרף ללימוד לעילוי נשמתו, ולחיזוק ההתקשרות אל הרבי מה"מ • להורדת המאמר