• פרסום ראשון: עלי הגהה ממאמרים על פרשת ויגש

    בקשר עם יום הבהיר ה' טבת וש"פ ויגש – מערכת "מפתח" מוציאה לאור שתי חוברות של "עלי הגהה", כולל הגהות הרבי על של מאמר ד"ה ויגש אליו יהודה, שנאמר בהתוועדות דש"פ ויגש ה'תשל"ו והגהות משיחת ש"פ ויגש, ה' טבת ה'תנש"א • לקריאה והורדה