• פרסום ראשון: הגהות הרבי על היחידות עם בני האדמו"ר מלעלוב

    בתשורה שחולקה בחתונת הת' מענדי שפינדלער עב"ג למשפחת גנדל התפרסמו הגהות הרבי מלך המשיח שליט"א ליחידות שהתקיימה בשלהי חודש חשון תשמ"ה. כהוספה הובאו קשרי הרבי עם האדמו"ר מלעלוב • לקריאה והורדה

    צילום ארכיון: דוב בער הכטמן