• זמן אלול: קובץ הערות מישיבת חב"ד בצפת

    לרגל כ"א אלול – 75 שנים לחנוכת 770, הוציאו לאור תלמידי התמימים דישיבת חב"ד ליובאוויטש – צפת קובץ 'הערות התמימים ואנ"ש', גליון ראשון לשנה זו, ובו חידושים וביאורים ביניני משיח וגאולה, בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ, נגלה, חסדות ובכל מקצועות התורה, שנכתבו בעיקר ע"י תלמידי התמימים והצוות של הישיבה • להורדת הקובץ