• פרסום ראשון: ברכות ערב יום כיפור מהשנים תשמ"ג ותשמ"ז

    לקראת יום הכיפורים, מערכת "מפתח" שמחה להגיש שתי חוברות עם הגהות הרבי מלך המשיח ברכות ערב יום כיפור אחרי מנחה ולתלמידי התמימים משנת תשמ"ג ותשמ"ז • חוברות אלו הן החוברות הארבעים ואחת וארבעים ושתיים בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה