• תשורה להורדה: "לצביונה של שבת חסידית"

    לצביונה של שבת חסידית – קובץ תשורה משמחת הנישואין של זעליג מרדכי ורבקה שי' צייטקין, מאת הרב יוסף אברהם פיזם. תוכן הקובץ: מהי שבת, על פ י חסידות, זהו עניין שיש ללמוד אותו להתבונן בו. למהותו של דבר, יום השבת הוא יום שכולו קדש. מהותו קדושה ועוד ועוד • לקריאה והורדה