• ישיבה קטנה כפר חב”ד: קובץ הערות לרגל כ”ח סיון

    לרגל כ”ח סיון שוקדים תלמידי ‘ישיבה קטנה כפר חב”ד’ (“ישיבת הבוכרים”) על כתיבת קובץ הערות וחידושי תורה השני לשנה זו.,בקשר עם שיחות ה’דבר מלכות’ של תקופה זו בהם מבואר הצורך בכתיבת חידושי תורה ופרסומם מפרסמת המערכת תדפיס מהקובץ המלא שיראה אור בקרוב אי”ה • לכל הפרטים