• פרסום ראשון: הגהות הרבי על שיחת ש"פ בחוקותי תשמ"ו

    בעמדנו בימים הסמוכים לחג השבועות – מערכת "מפתח" מוציאה לאור את הגהות הרבי על שיחת ש"פ בחוקותי ה'תשמ"ו – בו הרבי מלך המשיח מבקש בבקשה נפשית להתוועד בשבת שלפני חג השבועות כדי להוסיף באהבת ישראל • חוברת זו היא השלושים ואחת בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array