• ועד חיילי בית דוד: קובץ מיוחד לרגל י"א ניסן

    ועד "חיילי בית דוד" 770, בית משיח שמח להגיש לקהל התמימים ואנ"ש קובץ מיוחד שראה אור בימים האחרונים • בראש הקובץ מדור 'מאוצר המלך' ובו צילומים מיוחדים מכתי"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בפרסום ראשון • במרכז הקובץ ליקוט מיוחד מסיפורי חסידים והתייחסויות הרבי אודות בריאותו ותגובותיו לאיחולי החסידים בעניין זה • להצצה לגליון

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array