• אוצרות ליובאוויטש: 'ופרצת בלימוד התמימים יביא את המשיח'

    מערכת "אוצרות ליובאוויטש" מוציאה לאור את גליון אוצרות ליובאוויטש מספר 15 עבור תלמידי תומכי תמימים בכל הסניפים, בעריכת הרב אלישיב קפלון • בגליון: תיאורו המרטיט של אדמו"ר הריי"צ אודות שנת האבלות, 'ופרצת בלימוד של התמימים יביא את המשיח', וגם, סיפור התגלות תורת חב"ד מדור לדור – בשיר שכמעט נשכח • לקריאה והורדה