• הגהות על מאמר ד"ה באתי לגני תשל"ז

    לקראת יום הבהיר ה' טבת, הבעל"ט, הוציאו לאור התמימים באהלי תורה, בפרסום ראשון – ההגהות על מאמר ד"ה באתי לגני שנאמר בהתוועדויות דיום ש"ק ומוצש"ק פ' בשלח, יו"ד שבט תשל"ז, עם פיענוח הכתי"ק. חשיבות מיוחדת למאמר זה במלאות ארבעים שנה לאמירתו, דקאי איניש אדעתי' דרבי' • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array