• מתי מתחילים לומר ותן טל ומטר בחוץ לארץ?

    האם יש מי שסובר שיש להתחיל לשאול גשמים מיד במוצאי שמיני עצרת? למה יש הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ? איפה אומרים "ותן טל ומטר לברכה" בקיץ? איזה דינים בשאלת גשמים מושפעים מאהבת ישראל? איך יכול להיות שבמקום אחד חורף ובמקום אחד קיץ בעת ובעונה אחת? מה סבור הרבי בנוגע לשאלת גשמים בחצי הכדור הדרומי? • על כך ועוד במאמר שלפנינו על זמן התחלת שאלת טל ומטר • באדיבות גליון התמים לקריאה