• בין חושך לאור: הדרך לעצמאות אמיתית

    בכפר חב"ד התקיים השבוע שיער מרתק מאת הרב דוד מאיר דרוקמן רבה של קרית מוצקין, בנושא דעתו של הרבי על "אתחלתא דגאולה" והעצמאות של הקמת המדינה • להאזנה