• 60 יום קודם י"א ניסן: האזינו להתוועדות מרוממת עם ר' יואל כהן

    בעמדנו כששים יום לפני יום הבהיר י"א ניסן, מגישה בזה מערכת "ליובאוויטש לעבט" הקלטה מהתועדות החוזר ר' יואל כהן ע"ה, מוצש"ק ליל י"א ניסן תשמ"ט. בהתועדות מרוממת ושמחה במיוחד, משתפך ר' יואל ברגשות אהבה לרבי, מדבר על המאמר ביום עשתי עשר ואודות הגילויים הגדולים בהתועדות המיוחדת של אותו שבת • להאזנה