• ברוך דיין האמת: הרב ויקטור אושקי ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב ויקטור אושקי ע"ה, מזקני אנ"ש בבת ים. הרב ויקטור הותיר אחריו צאצאים רבים, מקושרים לרבי מלך המשיח בלו"נ. ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.