• ביתר עילית: החיילת בצ"ה שטערנא שרה ערנטרוי ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של הילדה חיילת בצ"ה שטערנא שרה ערנטרוי ע"ה, בת יבלחט"א הרב מנחם מענדל וחיה מושקא ערנטרוי ביתר עילית, הלוויתה התקיימה אמש ונטמנה בהר הזיתים. יושבים שבעה בבית משפחת זקניהם, משפחת פבזנר רבי עקיבא 8/4 ביתר עלית • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.