• כפר חב"ד: מרת לאה גינדי ע"ה

    בצער התקבלה הידיעה על פטירתה בשיבה טובה של מרת לאה גינדי ע"ה מכפר חב"ד, אימם של האחים לבית גינדי, יבדלח"ט: ר' אברהם, ר' יום טוב ור' רחמים • הלווייתה יצאה אתמול מבית הכנסת 'יעקב אבינו' ברחוב ליקוטי שיחות 29 בכפר חב"ד, ומשם המשיכה להר הזיתים בירושלים • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.