• קראון הייטס: הרב אבא פיקרסקי ע"ה

    בצער רב אנו נתקבלה הידיעה על פטירתו של הרב אבא פיקרסקי ע"ה, שנפטר בערב שבת קודש והוא בן 73 • היה מוותיקי המחנכים ב'ליובאוויטשער ישיבה' בקראון הייטס. הותיר אחריו את תיבדלחט"א – רעייתו מרת רבקי פיקרסקי וצאצאים רבים מקושרים לרבי מלך המשיח •ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לדיווח המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array