• טרגדיה: הילדה חיה מושקא זלצמן ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של הילדה חיה מושקא זלצמן ע"ה, בת – יבדלחט"א השלוחים בניאגרה פאלס שבקנדה הרב שניאור זלמן ורעייתו פערלא זלצמן. הילדה נפטרה לאחר שלפני כשבועיים טבעה בבריכה, ומאז נאבקו הרופאים להציל את חייה, אך אמש החזירה את נשמתה הטהורה ליוצרה, והיא בת שש שנים. ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.