• ירושלים: מרת חנה רפפורט ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של האשה החשובה מרת חנה רפפורט ע"ה, (אשת הרב חנוך העניך רפופורט ע"ה) • גידלה דור של חסידים במסירות נפש ברוסיה הסובייטית, הותירה אחריה צאצאים רבים, בהם שלוחי הרבי ברחבי תבל • הלוויתה תצא היום בשעה 12:30 מבית הלוויות שמגר להר הזיתים בירושלים • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array