• אבל בבני ברק: הרב שניאור זלמן הלוי סגל ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב שניאור זלמן הלוי סגל ע"ה, דור שביעי לכ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע והוא בן 77 בפטירתו. מחשובי אנ"ש חסידי חב"ד בבני ברק. הותיר אחריו את רעייתו תבלחט"א מרת פסיה, ילדיו וצאצאים רבים מקושרים לרבי בלו"נ. הלוויתו תצא הערב (חמישי) בשעה 20:30 מביתו ברחוב קהילות יעקב 22 בני ברק • לדיווח המלא