• נחלת הר חב"ד: מרת אלקה סירוטה ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה הכואבת על פטירתה של מרת אלקה סירוטה ע"ה אשת יבדלחט"א הרב משה סירוטה מאנ"ש נחלת הר חב"ד. ויה"ר שתיכף ומיד יקויים היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" והיא בתוכם • לדיווח המלא