• נפתח הרישום לכולל 'תורת השליחות' שע"י כולל חב"ד ו'תורה שלמה'

    המכון המפורסם להכשרת שלוחים, מכון 'תורה שלמה' שע"י כולל חב"ד ומיסודו של השליח הנגיד הרב יצחק שיחי' משען, פותח את הרישום לכולל החדש 'תורת השליחות', לשנת תשפ"ד הבעל"ט • החידוש הגדול של השנה הוא הצטרפותו של הרב מיכאל שלמה אבישיד, שנודע מזה שנים רבות בבקיאותו בד' חלקי השו"ע, ונסיונו הרב בהוראת ההלכה למעשה • תורת השליחות – הפרטים המלאים